STRÁNSKÝ, Bohuslav. Action in Design. Design interaktivních digitálních médií - principy, přístupy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 145 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41522. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií. Vedoucí práce Kolesár, Zdeno.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.