SULOVSKÁ, Kateřina. Příprava a charakterizace antibakteriálních povrchů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 136 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39289. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Lehocký, Marián.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.