SVOBODA, Petr. Návrh algoritmu implementace virtuálních simulátorů do výcviku v průmyslu komerční bezpečnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 130 s. ISBN 978-80-7454-885-7. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45886. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.