SVOBODOVÁ, Blanka. Studium biologicky aktivních extraktů z vybraných léčivých rostlin pro využití v moderním potravinářském průmyslu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 42 s. ISBN 978-80-7454-906-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45992. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Kubáň, Vlastimil.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.