SYTAŘOVÁ, Irena. Vliv vegetačních a skladovacích podmínek na obsah bioaktivních látek u netradičních druhů ovoce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 138 s. ISBN 978-80-7454-910-6. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45900. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Mlček, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.