SZEMLOVÁ, Veronika. 1. Teoretická část: Víra v animovaném filmu 2. Praktická část. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 49 s. (66 755), P1-5s, P2-21s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/15595. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. Vedoucí práce Gregor, Lukáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.