TESÁRKOVÁ, Adriana. Inkluzivní vzdělávání žáků pohledem učitelů základních škol. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 88 s. (106 483 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39953. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Suchánková, Eliška.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.