TMĚJOVÁ, Kateřina. Finanční analýza firmy J. Jindra s.r.o. v letech 2004-2007 jako východisko pro zdokonalení hospodaření firmy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 74 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/10572. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Janča, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.