TOBOLA, Robert. Průzkum spokojenosti zákazníků divize výroby forem společnosti Barum Continental spol. s r. o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 54 s., 4 s. obr.příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9967. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Pilík, Michal.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.