TOMŠŮ, David. Vliv osobní zodpovědnosti zaměstnance na funkci integrovaného systému zabezpečení objektu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 73 s. (76 700 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38343. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektroniky a měření. Vedoucí práce Drga, Rudolf.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.