TRNKA, Pavel. Didaktika animované tvorby s využitím digitálních technologií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 156 s. ISBN 978-80-7454-762-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43689. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Animovaná tvorba. Vedoucí práce Slivka, Ondrej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.