TUREK, Jan. Analýza a návrh frekvenčně řízeného pohonu pro pohyb gumárenských kalandrů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 99 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38787. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Úředníček, Zdeněk.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.