TURKOVÁ, Eliška. [NEOBHÁJENO] Senior jako dobrovolník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 48 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/44384. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hrnčiříková, Zuzana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.