UHLÁRIKOVÁ, Marianna. Analýza rizik ochrany kulturních památek v okolí města Považská Bystrica. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 90 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/22211. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Šafařík, Zdeněk.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.