UHRINCOVÁ, Petra. 1. Teoretická část: Hrdina a protihráč v animované tvorbě 2. Praktická část. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 49 s. (16 256). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/22033. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. Vedoucí práce Zeman, Michal.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.