URBÁNEK, Tomáš. Využití analytického programování pro odhady časových náročností vývoje softwarových projektů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 109 s. ISBN 978-80-7454-975-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45971. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.