VÁLKOVÁ, Lenka. Proces autoevaluace mateřské školy z pohledu pedagogických pracovníků. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 63 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36951. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Vedoucí práce Kočvarová, Ilona.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.