VÁVRA AMBROŽOVÁ, Jarmila. Biologicky aktivní látky mořských a sladkovodních řad. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 121 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39395. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Fišera, Miroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.