VÁVRA, Jan. Návrh a ověření systému detekce anomálií založeného na strojovém učení v průmyslových řídicích systémech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 274 s. ISBN 978-80-7454-976-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45968. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.