VÍTOVÁ, Kateřina. Analýza marketingové komunikace podniku XY. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 75 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/42175. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Bartók, Ottó.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.