VALENTOVÁ, Tereza. Činnost Probační a mediační služby v Olomouckém kraji. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 56 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3836. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hrbáčková, Karla.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.