VEČEŘA, David. Úkoly a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 53 s. (53 417 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41618. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Maňásek, Jaromír.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.