VENDOLSKÁ, Iva. Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 114 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41525. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.