VLÁŠKOVÁ, Klára. Projekt vytvoření nového produktu pro vybranou firmu a jeho zavedení na trh. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 120 s. (207 044). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43676. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Benyahya, Petra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.