VLACHOPULU, Michaela. Aktivizační metody ve výuce na středních školách v Přerově. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 54 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29112. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Vedoucí práce Kočvarová, Ilona.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.