VRHEL, Jakub. Možnosti internetové fotografie v obrazových databázích. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 46 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2981. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav reklamní fotografie a grafiky. Vedoucí práce Vančát, Pavel.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.