VYBÍRAL, Lukáš. Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 98 s. (115 753 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/40226. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Čada, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.