WELLART, Luděk. 1. HDR/HDRI Tutorial pro fotografii a video 2. Hrany film. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 47 s. (48 101 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13412. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. Vedoucí práce Dvořáčková, Markéta.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.