ZÁBOJNÍKOVÁ, Irena. The English in Facebook Comments: Formality in Social Communication. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 55 s. (69 300 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28304. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur. Vedoucí práce Nemčoková, Katarína.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.