ZÁLEŠÁK, Michal. Mikrobiální degradace chlorovaných ethylenů a její potenciální využití pro in-situ bioremediace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 118 s. ISBN 978-80-7454-826-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43784. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Růžička, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.