ZÁTOPKOVÁ, Klára. Determinanty edukace sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 96 s. (170 441 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39680. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hladík, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.