ZAŇÁTOVÁ, Kateřina. Ageismus. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 90 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4563. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických studií. Vedoucí práce Martinková, Vlasta.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.