ZAHNÁŠOVÁ, Hana. Uplatnění absolventů bakalářského studia ošetřovatelství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 81s., 40s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13130. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Karafiátová, Michaela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.