ZAJACOVÁ, Soňa. Eco Trendy - Eco Friendly. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 117 s. ISBN 978-80-7454-763-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43690. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Design oděvu. Vedoucí práce Titor, Ivan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.