ZAPLETAL, David. Přírodní a kulturně-historické proměny Zlínského kraje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 81 s., přílohy 5 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43786. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce Chlachula, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.