ZAPLETAL, Ladislav. Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi akrylátových vysoce plněných matric. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 96 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/24223. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Rusnáková, Soňa.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.