ZAPLETALOVÁ, Andrea. Vliv neinvazivního laseru na rejuvenaci kůže. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 82 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/24213. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Vedoucí práce Janiš, Rahula.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.