ZAVADIL, Radek. Využití kompozitních materiálů pro sportovní aplikace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 73 s. (72 308 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28504. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Rusnáková, Soňa.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.