ZEMÁNKOVÁ, Jana. Vstup absolventů oboru marketingových komunikací na trh práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 105 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30528. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Juříková, Martina.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.