ZEMANOVÁ, Pavlína. [NEOBHÁJENO] Aktivity dětí mladšího školního věku ve školní družině. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 51 s. (75 065 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45111. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Balvín, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.