ZEMANOVÁ, Pavlína. [NEOBHÁJENO] Vliv aktivit ve školní družině na spolupráci dětí mladšího školního věku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 54 s. (80 510 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/42297. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Balaban Cakirpaloglu, Irena.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.