ZIMOLOVÁ, Lenka. Dítě s mentálním postižením a jeho adaptace v kolektivu běžné mateřské školy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 82 s. (93 918 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39681. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hladík, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.