ZLATNÍKOVÁ, Kateřina. Funkce rodiny pohledem adolescentů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 78 s. (135 040). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29023. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Martincová, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.